Fiskefrämjande åtgärder vid Krokoms camping

Fisken i Indalsälven ska få bättre miljö. Med hjälp av helikopter ska sten placeras ut i älvfåran intill Krokomsvikens Camping. Syftet med arbetet är att återställa en del av älvens botten efter de rensningar som gjordes under flottningsepoken.

Publicerad 2018-06-07

kabelkarta

Avgränsningsyta

– Nya stenar och block i älvfåran skapar viktiga ståndplatser för fisken och är en positiv del i vårt arbete med biologisk mångfald. Dessutom gynnar blocken insektslivet och ger därför matnyttigheter åt fisk och övrigt djurliv som behöver stenar i strömmande vatten för att kunna hålla sig kvar samt skapa skydd för fiskyngel, säger Andreas Karlstedt, Jämtkraft.

Det här är en av flera fiskevårdande åtgärder som Jämtkraft gör i området. Bland annat har stenkistor från flottningstiden tagits bort. Nästa steg är att lägga ut lekgrus för fisken nedströms Hissmofors kraftstation. Arbetet i Indalsälven i Krokom sker i samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Hissmofors Fiskevårdsområde.

– Jag tror att fisken, framförallt öringen kommer att må gott av de här åtgärderna även om jag tror att det kommer att ta tid och ske på lite längre sikt, säger Nils Nyberg, ordförande i Hissmofors fiskevårdsområde.

Inget fiske vid campingen

Med hjälp av helikopter ska stenen placeras på utvalda platser i Indalsälven, intill Krokomsvikens Camping. Arbetet pågår några dagar under vecka 24 med start tisdag den 12 juni. Under den här perioden är det inte möjligt att fiska från strandkanten eller åka båt utanför campingen under dagtid.

– Det har med säkerhet att göra, vi ber därför de som vistas i området att respektera arbetsområdet. Flygningarna kan innebära en del buller men att använda helikopter är det smidigaste och snabbaste sättet att få ut stenarna, säger Andreas Karlstedt.

 

För mer information kontakta:
Andreas Karlstedt, Jämtkraft
Andreas.Karlstedt@jamtkraft.se
063-14 91 64