Fiskevård med helikopter

Nu får fisken i Indalsälven en bättre miljö. Under veckan har vi med hjälp av helikopter placerat ut sten i älvfåran intill Krokomvikens camping för att återställa en del av älvens botten. Se film från arbetet här.

Publicerad 2018-06-15

helikopter

– Nya stenar och block i älvfåran skapar viktiga ståndplatser för fisken och är en positiv del i vårt arbete med biologisk mångfald. Dessutom gynnar blocken insektslivet och ger därför matnyttigheter åt fisk och övrigt djurliv som behöver stenar i strömmande vatten för att kunna hålla sig kvar samt skapa skydd för fiskyngel, säger Andreas Karlstedt, Jämtkraft.

Det här är en av flera fiskevårdande åtgärder som Jämtkraft gör i området. Bland annat har stenkistor från flottningstiden tagits bort. Nästa steg är att lägga ut lekgrus för fisken nedströms Hissmofors kraftstation. Arbetet i Indalsälven i Krokom sker i samarbete med Länsstyrelsen Jämtlands län, Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Hissmofors Fiskevårdsområde.

– Jag tror att fisken, framförallt öringen kommer att må gott av de här åtgärderna även om jag tror att det kommer att ta tid och ske på lite längre sikt, säger Nils Nyberg, ordförande i Hissmofors fiskevårdsområde.

Se filmen 

Vi var på plats och filmade arbetet, nedan kan du se filmen.