Fjärrvärme även för tillfälliga lösningar

Bo Jonsson på Östersunds kommun har lång erfarenhet av att anordna stora tävlingar. Och uppvärmningen brukar ske med dieselaggregat. Efter skriverierna i media om VM i Åre så kom tanken om det inte skulle gå att ordna uppvärmning via fjärrvärme i stället. Frågan ställdes till Jämtkraft och de nappade på idén.

Publicerad 2007-11-29

– Vi siktar på att göra ett så miljövänligt VM som möjligt, säger Bo Jonsson.

– Jämtkraft levererar en container till Östersunds kommun med en värmeväxlare i. Via en ny ledning ansluts till fjärrvärmen vid ÖSK-vägen, berättar Nils Nyström på Jämtkraft som varit med vid offertframtagandet.

Värmeväxlaren använder varmvattnet till att producera luftburen värme till tälten. Containern ägs av kommunen som planerar att använda den även vid andra större arrangemang och den ska även gå att hyra. Containern, som byggs av Energisystem i Östersund, blir mobil så den kan sättas upp vid arrangemang runt om i Jämtland - om bara fjärrvärme finns i närheten.

Bara under VM-perioden släpps hela 230 ton mindre koldioxid ut bara genom den här fjärrvärmelösningen. Det motsvarar 26 varvs bilkörning runt jorden …  

Patrik Jemteborn, som är media- och informationsansvarig i organisationen för VM, är mycket entusiastisk inför fjärrvärmelösningen.

– Jag visste inte att det gick att göra så här. Normalt värmer man ju med el- eller dieselaggregat. Himlen öppnade sig när Bosse kom med idén och när Jämtkraft sa att det var möjligt. Jag vet ju att vi har Arctura med varmvatten nästan på stadion, men ibland ser man inte lösningen för att den är för nära.  

Patrik menar att de nog blir föregångare till miljöinriktade arrangemang. De söker miljöanpassade lösningar så långt det är möjligt. Han tror att det i en nära framtid inte kommer att vara möjligt att ha större tävlingar eller evenemang utan att något slags miljöcertifikat.

– Det är så mycket skönare och roligare att arrangera när det är miljövänligt. Det här är ett led till att vända trenden så vi får behålla vårt naturliga snötäcke, konstaterar han.  

– Vi är glada att vi i samråd kunde komma fram till en så här bra lösning miljömässigt, med enbart förnyelsebar energi. Det ligger helt i Jämtkrafts filosofi att vara en drivkraft för regionen – med ett miljöansvar, tillägger Nils Nyström.  

Kontaktperson:

Nils Nyström, Jämtkraft, 063-14 92 42, 073-072 52 23