Fjärrvärme billigaste uppvärmningen

Publicerad 2011-06-22

Jämtkrafts fjärrvärmekunder i Östersund, Brunflo, Ås, Krokom, Nälden och Föllinge har den billigaste uppvärmningen. I den årliga rapporten Uppvärmning i Sverige presenterar Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten en kostnadsjämförelse mellan olika alternativ för uppvärmning.

Som grund för beräkningarna ligger ett småhus med ett värmebehov på 20 000 kWh. Fjärrvärmen kostar då 17 500 kronor per år, inklusive kapitalkostnaden. Detta kan jämföras med till exempel luftvärmepump, 19 400 kronor per år, eller bergvärmepump, 20 800 kronor per år.

– Det är glädjande att fjärrvärmen står sig så pass väl i konkurrensen. Den är ett av de bästa alternativen som finns för att värma våra hem. Fjärrvärme ger en trygg uppvärmning och bromsar dessutom växthuseffekten, säger Ulf Lindqvist, som ansvarar för värme på Jämtkraft.

Rapporten är en kostnadsjämförelse för den årliga uppvärmningskostnaden för småhus och redovisas kommunvis. Fjärrvärme jämförs med pelletspanna, naturgas, elpanna, bergvärme och luft/vattenvärmepump.

Rapporten finns att ladda ner från Energimarknadsinspektionens webbplats.

www.ei.se/upload/Rapporter/El/EIR201106.pdf

För mer information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72