Fjärrvärme från Jämtkraft är billigare än bergvärme

Fjärrvärme är inte bara tryggt och enkelt. Det är också ett prisvärt alternativ för uppvärmning jämfört med bergvärme.

Publicerad 2020-05-29

en rosa spargris med en rosa halsduk runt sig ligger på ett element.

Värmekostnaden är en tung post i de flesta fastighetsägares budget. Men vilket energialternativ är bäst och tryggast, fjärrvärme eller bergvärme? Det ena alternativet – fjärrvärme – styrs av priserna för just fjärrvärme medan bergvärme i sin tur styrs av elpriset.

Östersunds kommun finns bland de kommuner i Sverige som har ett fjärrvärmepris under medel. Enligt Nils Holgersson-rapporten för 2019 ligger Jämtkrafts fjärrvärmepriser i Östersund på plats 28, av totalt 266. Även Jämtkrafts elpris ligger under medel enligt samma rapport. Det betyder att driftkostnaden är ungefär lika stor för de två alternativen, i alla fall när det gäller Östersunds kommun. Det som gör fjärrvärme mer prisvärt än bergvärme är den mycket lägre investeringskostnaden.

Jämförelse energialternativ

Vår jämförelse gäller för ifjol och två bostadsrättsföreningar på Odensala Ängar i Östersund, där den ena föreningen installerade fjärrvärme i sina hus och den andra installerade bergvärme i sina. Trots att föreningarna byggdes med några års mellanrum – det sista huset färdigställdes 2018 – är husen byggda enligt samma energiprestanda och därför jämförbara.

Enligt vår uppföljning ser den totala kostnaden per lägenhet och per helåret 2019 ut så här:

  Driftkostnad totalt * Underhåll Kapitalkostnad Totalt
Fjärrvärme 13 394 kronor 36 kronor 221 kronor 13 651 kronor
Bergvärme 13 532 kronor 540 kronor 3 302 kronor 17 374 kronor

* I driftkostnaden ingår både el och värme.

Tryggt, enkelt och bekvämt

Men det är inte bara priset som är avgörande, även tryggheten spelar stor roll. Jämtkraft sköter drift och underhåll av fjärrvärmesystemet dygnet runt och skulle något krångla har vi beredskap och är tillgängliga. Vill du vara extra trygg och få regelbunden service på din fjärrvärmeanläggning, så har vi skapat ett särskilt serviceavtal.