Fjärrvärmen bakom minskade klimatutsläpp

Utsläppen av klimatgaser fortsätter att minska i Sverige rapporterar Naturvårdsverket. Mellan 1990 och 2006 har utsläppen i Sverige minskat med 8,7 procent, samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit 44 procent. Och en av de viktigaste förklaringarna till nedgången, enligt Naturvårdsverket, är fjärrvärmen.

Publicerad 2007-12-27

Allt fler hushåll byter olja eller el mot fjärrvärme. Och fjärrvärmen blir alltmer effektiv och miljöanpassad. Sedan 1982 har leveranserna av fjärrvärme i Sverige nästan fördubblats. Samtidigt har andelen olja i produktionen minskat från 80 procent till 5 procent.

– Svensk fjärrvärme är unik, konstaterar Lena Sommestad, VD för Svensk Fjärrvärme. Ingen annanstans i världen har fjärrvärmen spelat en så stor roll för omställningen av energisystemet.   Jämtkraft är ett gott exempel på fjärrvärmens betydelse för det svenska klimatarbetet. Redan på 1970-talet påbörjades fjärrvärmeutbyggnaden i Östersund och från 1981 eldas huvudsakligen med biobränsle. Nu finns fjärrvärme i de flesta centralorter i ägarkommunerna Krokom, Åre och Östersund. Intresset är stort och under 2008 kommer kunder i västra Odensala och villaägare i centrala Krokom att anslutas till fjärrvärmenätet.

Oljeandelen i fjärrvärmen för Jämtkraft totalt är under 2 procent och i Östersund är andelen olja endast 0,6 procent. Och trots att fjärrvärmeproduktionen i Östersund har mer än fördubblats under åren så har Co2 utsläppen minskat med två tredjedelar.  

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade de nya svenska utsläppssiffrorna i sitt tal på FN:s klimatkonferens på Bali. Han konstaterar att Sverige är ett slående exempel på att det går att förena en växande ekonomi med minskade utsläpp.  

– Det är min förhoppning att intresset för det svenska klimatexemplet kan väcka intresset också för de svenska lösningarna, bland annat satsningen på fjärrvärme, säger Lena Sommestad. I Europa ser vi redan en ökad efterfrågan på svensk kompetens. Allt fler förstår att en utbyggnad av fjärrvärme kan bidra till en radikalt minskad klimatpåverkan. Men också internationellt ökar intresset. Behovet av värme är stort i en världsekonomi med växande befolkning och ökande inkomster. Och ännu större är behovet av kyla.

Sverige är idag världsledande inom utveckling av fjärrkyla. Men ökade insatser krävs för att sprida kunskap om såväl tekniken som systemlösningarna.

– Regeringens satsning på att utveckla svensk miljöteknikexport för hållbara städer är ett steg i rätt riktning, menar Lena Sommestad. Här har fjärrvärmen en självklar plats.  

För ytterligare information kontakta:

Nils Nyström, Jämtkraft, 073-072 52 23