Flest strömlösa söder om Östersund

Publicerad 2013-12-13

Nu på förmiddagen har Jämtkraft på allvar kunnat börja inspektera skadorna efter stormen Ivar. Vi räknar med ett intensivt arbete under dagen för att röja bort nedfallna träd och utföra reparationer av våra elledningar.

Som mest var 8 000 av Jämtkrafts kunder berörda av strömavbrott när Ivar härjade som värst. Under natten har Jämtkrafts personal jobbat med omkopplingar och felsökning, och vid tiotiden var antalet strömlösa nere i ungefär 3 000.
– Det är fortfarande många som är utan ström och vi kan inte säga ännu hur lång tid det kommer att ta för att alla ska få strömmen tillbaka. Men de som jobbade i natt har gjort en enorm insats, säger Pär-Erik Petrusson på Jämtkraft Elnät.
– Dessutom kan vi återigen konstatera att vi har haft stor nytta av vår vädersäkring av elnätet, utan de åtgärder vi gjort hade troligen omkring 25 000 kunder varit utan ström.

De flesta av Jämtkrafts kunder i de västra länsdelarna har fått tillbaka strömmen. Nu kraftsamlar vi för att avhjälpa problemen i resten av vårt område. Vi har många medarbetare ute i fält söder om Östersund, i området Hallen, Oviken och Revsund, där vi just nu har flest kunder i avbrott.

Vi har två helikoptrar i luften för att inspektera skadorna på nätet och en styrka på cirka 70 personer som arbetar med uppröjning och felavhjälpning, bland annat med hjälp av skogsmaskiner och sprängmedel.
– När vi arbetar med uppröjningen kommer vi att spränga bort en del av de träd som ligger över ledningarna och det kommer säkert att höras runt om byarna idag, säger Pär-Erik Petrusson.

Vi vill också uppmana allmänheten att inte gå nära skadade anläggningar, lågt hängande ledningar eller stormfällda träd intill ledningar. Rapportera istället in detta till Jämtkraft så kan vi komma ut och ta hand om det.

För mer information, kontakta:
AnnaLena Fastesson, Jämtkraft 063-57 74 72