Hjälper oss att leva som vi lär

För Folksam går trygghet och hållbarhet hand i hand. Som leverantör av förnybar el till samtliga kontor och fastigheter har de valt Jämtkraft.

Publicerad 2016-05-30

sjisjka vindkraftpark

Försäkringsbolaget Folksam bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete och ställer höga miljökrav, både på sig själva och på sina samarbetspartners. Visionen är att Folksams fyra miljoner kunder, som även äger bolaget, ska känna sig trygga i en hållbar värld.

– Ibland får jag frågan om vad hållbarhet har med försäkringsbranschen att göra. Då svarar jag: ”Allt”. För att skapa långsiktig trygghet för våra kunder måste vi titta på hela vår omvärld och hur vi kan bidra till att den blir bättre. Där är hållbara affärer centralt, säger Karin Stenmar, chef för Folksams miljö- och klimatavdelning.

Samarbete för att nå hållbarhetsmål

Jämtkraft är en betydelsefull samarbetspartner för att Folksam ska nå sina hållbarhetsmål.

– I samtliga kontor och fastigheter använder vi Bra Miljöval-märkt el som levereras av Jämtkraft. Det känns bra att Jämtkraft delar våra värderingar om långsiktighet och hållbarhet, säger Karin Stenmar och fortsätter:

– Samarbetet fungerar mycket bra sett till trygghet, trovärdighet och att vi har en bra relation. Men det allra viktigaste är att Jämtkraft levererar en lösning som hjälper oss att leva som vi lär. Vi kan engagera oss för våra kunder och ge råd om hur de ska pensionsspara hållbart och vilka bilar de borde välja som är säkra och bränslesnåla. Men då är det även viktigt att vi kollar under vår egen motorhuv och är en bra förebild i hållbarhetsfrågor.

Även för Jämtkraft är samarbetet givande.
– Det är viktigt att ha kunder som Folksam, som verkligen ställer krav på oss och vårt hållbarhetsarbete. Det gör att vi ständigt måste utvecklas, på så sätt tror jag att vi inspirerar och driver varandra till ännu bättre resultat, säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft.

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners