Förändring är vårt nya normaltillstånd

Erik Brandsma i en krönika publicerad i Jämtlands Tidnings vindkraftbilaga.

Publicerad 2018-09-28

mullberg vindkraftpark

Det gäller hela samhället och i hög grad energibranschen. Branschen behöver fortsätta jobba med utvecklingen av hållbara energilösningar som gynnar utveckling, ökar grön konkurrenskraft och bidrar till att bromsa klimatförändring. Nu är det hög tid att vi tar stora kliv i klimatfrågan. Det är allas vårt ansvar. 

Som regionalt energibolag kan Jämtkraft och regionen vara med och göra skillnad på det här området. Det är en av anledningarna till varför jag tycker att det känns spännande att från 1 juni vara med som vd och driva företaget framåt i energiomställningen och bidra till regional utveckling. Energibranschen har en nyckelroll i omställningen av transport- och industrisektorn mot fossilfritt. Och vi kan hjälpa till att göra detta aktivt i regionen. ”Går det bra för Jämtland så går det bra för Jämtkraft”. 

Vindkraft för framtiden

Enligt regeringens blocköverskridande överenskommelse och de energipolitiska målen ska elen till 100 procent komma från förnybara källor år 2040. Innan 2030 behövs 18 TWh mer förnybar energi i Sverige och en stor del väntas bli vindkraft. Jämtland har stora möjligheter att producera mer förnybar energi från vindkraft. 

En framgångsfaktor är förnybar energi som driver grön konkurrenskraft. Den är viktigt för Jämtlands utveckling och en ny konstruktiv dialog behövs för att främja den utvecklingen. En dialog i regionen med närboende, företag, intresseorganisationer och politiker för att säkerställa att utbyggnaden sker i samspel med alla viktiga intressen. En konstruktiv dialog kan främja en kostnadseffektiv process där vi inte i slutskedet av projekteringen får överraskningar. 

Vid projekteringen av nya vindparker handlar det om lokala arbetsgivare och lokala arbetstillfällen. De senaste sex åren har 300 jämtländska företag levererat till vindkraftsindustrin. Mellan 40–50 procent av arbetskraften är regional när storskalig vindkraft byggs.  

En utmaning är att det saknas vindkraftstekniker. Här finns möjligheter för ungdomar att utbilda sig i den nyligen omstartade vindkraftstekniker-utbildningen i Strömsund. Våra ungdomar har möjlighet till arbete inom teknikområdet och det i vår region.  

Glädjande för regionen är att i och med Persson Invests köp av Skanskas andelar i Mullbergs vindpark, nära Rätan, blir vindparken 100 procent lokalägd. Det är viktigt med ett livskraftigt regionalt näringsliv. 

Vindkraft i Jämtland med Jämtkraft för en levande och konkurrenskraftig region. 

Erik Brandsma, vd, Jämtkraft