Första öringen i Billstaån på 100 år

Tre omlöp och utrivning av en damm har öppnat Billstaån för vandrande fisk. I våras lekte hundratals harrar i ån och nu har de första öringarna hittat tillbaka till ån. Arbetet med omlöpen är nu klart och fler åar utreds för restaurerande insatser.

Publicerad 2017-09-29

billsta

Ett av tre omlöp i Billstaån i Hackås i Bergs kommun, Jämtland.

– Vi är stolta över vad vi tillsammans har åstadkommit i Billstaån. Nu tittar vi på om vi kan återskapa naturvärden på likande sätt på fler ställen. I till exempel omdiskuterade Långforsen vill vi i samband med renoveringen av kraftstationen öppna upp för fisk och fauna. Billstaån visar på ett mycket konkret sätt att det går att kombinera effektiv förnybar energiproduktion med höga natur- och friluftsvärden, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft. 

Billstaån som rinner mellan Näkten och Storsjön i Jämtland har varit avstängd för fiskvandring i mer än 100 år. Kvarnar, vattenkraftverk och mindre sågverk har hindrat fisken att gå upp i ån.

Samarbete utöver det vanliga

För ett och ett halvt år sedan startade projektet Förbifart Billsta. Projektet har genomförts i ett samarbete över traditionella gränser mellan Jämtkraft, Länsstyrelsen Jämtlands län, Naturskyddsföreningen och Storsjön-Bergs fiskevårdsområde. Tre omlöp förbi vattenkraftstationerna i Billstaån och utrivning av en damm har nu öppnat ån för fiskvandring igen.

– Det är jätteroligt att fisken är tillbaka i Billstaån och att omlöpen verkar fungera så bra. Det inspirerar verkligen till det fortsatta arbete vi har kvar med att restaurera livsmiljöerna i ån. Jag hoppas också att vi lyckas åstadkomma liknande projekt i fler vatten i länet, säger Malin Bernhardsson, projektledare för Life Triple lakes vid Jämtlands län länsstyrelse.  

Projektet har kostat 12,5 miljoner kronor. EU står för hälften av pengarna och Jämtkraft och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval bekostar den andra hälften.

Fredagen den 29 september klockan 1113 är det officiell invigning av Förbifart Billsta. Samling sker vid Strömbacka badplats i Hackås.

Kontakt
Sara Stenberg, Jämtkraft kommunikation, 063- 57 74 72
sara.stenberg@jamtkraft.se