Första steg för avveckling av Långforsen

Det första steget för att inleda processen att avveckla vattenkraftstationen i Långforsen tas i slutet av juni i ett möte med Länsstyrelsen. Då ska planerna diskuteras i ett så kallat tidigt samråd.

Publicerad 2020-06-02

img_1916

Om Jämtkraft slutligen får tillstånd för avveckling av Mark- och miljödomstolen, uppskattas arbeta kunna starta under 2021 och arbetena förväntas ta cirka sex månader.  

– Det här är att se som ett första utkast på hur vi tänker att vi kan gå tillväga när Långforsens kraftstation ska avvecklas. Det tidiga samrådet innebär att vi diskuterar igenom målsättningar och olika alternativ för genomförande med myndigheten, säger Susann Handler, vid Jämtkraft som är projektledare för avvecklingen av vattenkraftstationen.  

Digitalt samråd 

Efter att Länsstyrelsen förmedlat sina synpunkter kan det stora samrådet ske då berörda sakägare kan få lämna åsikter på planerna. Med beaktning av den rådande pandemin kommer det samrådet förmodligen att ske digitalt och skriftligt eftersom det är olämpligt att kalla till fysiska möten.  

– Vi kommer att få hantera alla synpunkter via brev och mail. Det är såklart bättre att få träffas och prata med de som berörs, men vi får lösa det på bästa sätt ändå, säger Susann Handler.   

När vi samrått med alla intressenter och kommit fram till det bästa genomförandet, kan Jämtkraft gå vidare och skicka in en formell ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen. 

– Om allt löper på enligt plan så kommer vi kanske att vara inne i oktober 2020 när ansökan skickas in till Mark- och miljödomstolen, säger Susann Handler