Första styrelsemötet i Jämtkrafts miljöfond

Publicerad 2012-09-04

Jämtkrafts styrelse har tidigare tagit beslut om att inrätta en miljöfond. Beslut om stadgar och styrelse togs i juni och fredagen den 31 augusti hölls det första styrelsemötet i Stockholm. Miljöfonden har därmed påbörjat sitt arbete med att stödja hållbar utveckling.

Miljöfondens styrelse består av fem ledamöter, två som representerar Jämtkraft och tre sakkunniga och oberoende ledamöter. Fredagen den 31 augusti hölls det första styrelsemötet i Stockholm. Under mötet diskuterades bland annat Jämtkrafts och styrelsens förväntningar på fondens arbete. De oberoende ledamöterna hälsades välkomna.

– Ledamöterna har valts ut för att komplettera varandra och skapa ett lag som kan ta sig an styrelsearbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Med denna sammansättning i styrelsen har fonden de bästa förutsättningar att kunna tillföra Jämtkraft värdefull kunskap samt stärka och utveckla vårt arbete med miljö och hållbar utveckling, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

 

Miljöfondens styrelse består av följande personer:

Jämtkraft

Andreas Englund          Fondens ordförande, ingår i Jämtkrafts styrelse (mp).

Claes-Göran Bergh       Miljösamordnare på Jämtkraft.

Sakkunniga och oberoende ledamöter

Jenny Gode                   Tf enhetschef för klimat och hållbara samhällssystem på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Eva Thörnelöf               Ordförande i Fjällsäkerhetsrådet och chef för analys och forskning på Naturvårdsverket.

Magnus Enell               Senior advisor inom Sustainability (hållbar utveckling) och adjungerad professor vid KTH (industriell ekologi och industriell ekonomi).

Övriga

Eva Andersson              Fondens sekreterare, sekreterare i Indalsälvens Vattenvårdsförbund, ingår inte i fondens styrelse.

 

Styrelsens omkostnader täcks av Jämtkraft med medel som inte tas ur miljöfonden.

Jämtkrafts miljöfond skall bidra med finansiering av aktiviteter inriktade på att skydda och återskapa hotade biologiska värden i anslutning till Jämtkrafts verksamhet.  Prioritering av åtgärder kommer att baseras på en samlad nytto-/kostnadsanalys. Åtgärder med högsta biologiska nytta till lägsta kostnad kommer att prioriteras.

Miljöfonden kommer att arbeta systematiskt med att inventera relevanta åtgärder, baserat på tillgängliga fakta. Tips och förslag på åtgärder är också välkomna, däremot delas inga bidrag ut baserat på ansökningar. Fonden ska inte förvalta eller äga investeringar som kan komma till stånd efter förstudier, aktiviteter eller projekt.


För ytterligare information kontakta:

AnnaLena Fastesson, tf pressansvarig, 063-57 74 72