Förtydligande om elnätsavgiften

Den 1 oktober höjde Jämtkraft Elnät AB elnätsavgiften. Efter höjningen betalar en genomsnittskund totalt 5 procent mer för sitt elnätsabonnemang, men tyvärr har vi kommunicerat det på ett otydligt sätt.

Publicerad 2013-10-17

Jämtkraft har fått ta emot synpunkter på att informationen kring höjningen av elnätsavgiften varit otydlig. Vi ber om ursäkt för det och försöker här förtydliga vad avgiftshöjningen innebär för våra privatkunder.

Avgiftshöjningen innebär inte att den fasta elnätsavgiften höjs med 5 procent utan att totalkostnaden för en genomsnittlig elnätskund är 5 procent högre efter den 1 oktober.

För att ge en uppfattning om hur mycket mer en kund skulle få betala för sitt elnätsabonnemang efter den 1 oktober så räknade vi fram totalkostnaden (med både den fasta och rörliga avgiften) för en elnätskund med en genomsnittlig årsförbrukning av el*. För genomsnittskunden motsvarar höjningen att kostnaden för elnätsabonnemanget ökar med 5 procent, men för kunder som använder mer eller mindre el blir procenttalet lägre respektive högre än 5 procent.   Det är denna uträkning som lett till en osäkerhet kring hur stor prishöjningen egentligen blir och vi beklagar att vår information inte varit tydlig.   Alla priser, för både privatkunder och företag, finns på vår webbplats.

Priser för privatkunder 

Priser för företagskunder  

Om du undrar över något kring elnätsavgiften är du alltid välkommen att ringa oss på 063-14 90 00 eller ställa din fråga till oss på info@jamtkraft.se