Förvaltat elpris gynnar företagare

Med aktivt förvaltade produkter drar företag nytta av elinköp i större volymer genom att flera kunders elinköp samlas i en portfölj. En möjlighet för små och medelstora företag att köpa el med samma fördelar som storföretagen.

Publicerad 2018-10-01

graf förvaltat elpris

Bild: Grafen visar rörligt, fast och förvaltat elpris januari-augusti 2018. Den 18 augusti var det förvaltade elpriset 25.45 öre/kWh lägre än det rörliga elpriset.

För företaget som har förvaltat elpris överlåts elinköpen till ett av Sveriges mest kompetenta handlarbord där portföljförvaltarna bevakar elmarknaden varje dag året om. Baserat på rigorös analys och marknadskunskap görs inköpen när priset är som bäst och säkrar upp inför framtiden i en portfölj.

Det kan liknas vid fondförvaltning där man sällan satsar alla pengar vid ett enskilt tillfälle och sedan hoppas på det bästa. Riskerna sprids ut och resultatet blir ett långsiktigt lågt och tryggt elpris. Kunden slipper dessutom följa med i marknadens svängningar och själv jaga det bästa elpriset.

Klart lägre än marknadsprisindex 

Förvaltningen resulterar i ett jämnt elpris som tar del av elmarknadens prisnedgångar samtidigt som det kapar elpristopparna. Sedan 1999 har det förvaltade elpriset varit klart lägre än marknadsprisindex.

– Vi har alltid varit stolta över våra produkter, över tid har vi bevisat att vi slår index med råge. Men just nu är resultaten häpnadsväckande bra, det är bara att gratulera våra kunder, säger Örjan Thorén vd på Jämtkrafts dotterbolag Scandem.

Vad ingår?

  • Förmånligare elinköp genom att större volymer förvaltas i en portfölj
  • Ett stabilt elpris som ändå tar del av prisnedgångar och kapar pristoppar
  • Elinköp med lägre risker
  • Prissäkringsstrategi efter era behov
  • El till inköpspris
  • Prisprognoser och uppföljning
  • Möjlighet till rådgivning
  • Avtalad förvaltningsavgift