Fossilfri värme till VM i Åre och Östersund

Jämtkraft Värme proveldar med olja från växtriket. Målet är att vara helt fossilfria år 2020 med inriktning på regionens världsmästerskap 2019.

Publicerad 2017-04-13

– Vi vill bidra till så fossilfria och därmed så hållbara världsmästerskap som möjligt – alpint i Åre och skidskytte i Östersund 2019. Där är till exempel övergången till biodiesel ett viktigt steg, säger Mikael Ericsson, avdelningschef för Värme Investering & Underhåll.

vm2019Testet med biodiesel ingår i en större satsning på hållbar fjärrvärme. Där ingår också övergång till hållbara bränslen för transporterna av biobränsle (till exempel spån, bark, returträ) till Jämtkraft samt något senare även avveckling av torvbrytningen. Jämtkraft Värme använder förnybar energi som bränsle. Men fortfarande krävs en liten andel fossil olja för att driva pannorna, till exempel vid uppstart och vid mycket kallt väder.

– Vi testar att använda olja från växter, så kallad RME eller biodiesel, i vår värmeanläggning i Torvalla, Östersund. Jämtkraft har som mål att senast 2020 ha nästintill noll koldioxidutsläpp från fossila bränslen och transporter. Att använda biodiesel i stället för fossilfri olja i våra anläggningar är ett steg på vägen, säger Mikael Ericsson. 

Fossil olja

Oljeanvändningen står för en liten del av Jämtkrafts totala värmeproduktion, endast 0,9 procent per år av den totala mängden bränsle. 0,9 procent fossil olja motsvarar cirka 1 680 ton i koldioxidutsläpp vilket kan jämföras med utsläpp från cirka 540 bensindrivna bilar som kör cirka 1 200 mil/år.

– Den stora vinsten med oljebytet är miljön. Genom att byta till biodiesel minskar vi utsläppen av fossil koldioxid dramatiskt, säger Mikael Ericsson.

Testperiod

Östersunds kommun, som är en av Jämtkrafts ägare, ska vara fossilfritt 2030. Jämtkraft vill nå målet snabbare. Först ut att testas är anläggningarna i Torvalla och på Öneberget på Frösön.

– För att se hur biodiesel fungerar i kallare väder testar vi nu i ett par anläggningar; om oljan blir trögflytande i kyla, om den luktar, om det fäller ut vatten, hur utrustningen påverkas med mera, säger Mikael Ericsson.

Efter testerna i Östersund påbörjar vi införandet av biodiesel i stället för den fossila oljan i våra anläggningar. Det krävs ingen ombyggnation av pannorna utan eventuellt kan en del kringutrustning såsom filter, avluftning, tankombyggnationer och eventuellt nya pumpar behöva modifieras.