Frågvisa får svar i föreningshusen i Fullsjön och Lungsjön

Jämtkraft hyr in sig i föreningshusen i Fullsjön och Lungsjön under hösten, en dag i veckan. Vindkraftsbygget i Hocksjön väcker frågor och under hösten finns projektledningen på plats för att möta nyfikna och underlätta dialog.

Publicerad 2021-09-28

hocksjön_gabriel_210922__80a7002

– Varje torsdag arbetar jag och Pär Nordström växelvis från Fullsjön och Lungsjön, de byar som ligger närmast vindkraftparken. Vi hoppas att det underlättar för personliga besök och spontana frågor, säger Gabriel Duveskog som är projektledare och vd för Hocksjön Vind AB. 

Projektansvariga på plats 

Projektet drivs av Jämtkraft och Persson Invest, och vår gemensamma ambition har hela tiden varit att vara tillgängliga och öppna med information kring bygget av vindkraftsparken. Även när pandemin begränsat möjligheten att mötas har vi strävat efter dialog via e-postkontakter och utomhusträffar, när sådana varit möjliga.  

För att ytterligare underlätta för personliga besök och spontana frågor jobbar nu Gabriel Duveskog och Pär Nordström, som är platsansvarig för bygget, växelvis i Fullsjön och Lungsjön varje torsdag sedan slutet av augusti. Jämna veckor har de kontor på Lägergården i Lungsjön och ojämna veckor håller de till på Gränsgården i Fullsjön, med öppet klockan 9-17De finns också tillgängliga kvällstid en torsdag per månad 17.30-19.30, även då växelvis i Lungsjön och Fullsjön.

– Vi hoppas att vi kan ses inomhus den här hösten men självklart följer vi gällande rekommendationer och anpassar mötena utifrån rådande situation, säger Gabriel Duveskog

Pär och Gabriel

Pär Nordström och Gabriel Duveskog

Nuläge i projektet  

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken kan befintliga vägar användas men till några behöver projektet anlägga nya. För att minimera transporter till och från vindkraftsparken används stenmaterial från egen bergtäkt i området. Kring både vägbyggena och övrigt arbete förs en tät och kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen Västernorrland, som är tillsynsmyndighet. Det ska borga för att arbetet utförs på ett korrekt sätt och enligt gällande miljötillstånd.   

Planen är att de första vindkraftverken ska resas i juni 2022.