Framtidens elmätare

Nu byter Jämtkraft till fjärravlästa elmätare i kommunerna Östersund, Åre och Krokom. Det skapar arbetstillfällen och kunderna kommer att få betala i efterhand för den el de faktiskt förbrukat.

Publicerad 2007-10-12

Med cirka 58 000 mätare att byta i elnätsområdet och med 12 200 mätare utbytta så återstår en hel del arbete. Jämtkrafts egen personal hinner inte med extrajobbet utan entreprenörer har anlitats. Just nu är det Johnsons El, Sejfa, Z-signaler, SRL produkter och elinstallationer, JBE Elektriska, Kilheims El och Manpower som är ute i fält.
 
Jämtkrafts elnätskunder kommer att få bättre service genom den fjärravlästa mätaren. Fakturorna blir lättare att förstå med månadsavläsning och förutsättningar skapas för att kunderna själva ska kunna hålla bättre kontroll på sin egen förbrukning. Risken för felavläsning blir minimal. De flesta mätare kommer att fjärravläsas eftersom det inte är ett alternativ att varje månad åka runt och utföra alla manuella avläsningar.
 
Samtidigt som mätarna byts ut måste systemet som ger möjlighet till fjärrkommunikation byggas ut. För att kunna lagra alla mätarställningar och klara av månadsdebiteringen byts under hösten både lagringssystem och debiteringssystem. När alla nya system är på plats kan kunden efter mätarbytet få en faktura på den el som faktiskt har förbrukats – till skillnad mot idag när fakturan tas fram på beräknad mätarställning.
 
Fakta:
Enligt svensk lagstiftning måste alla elnätsföretag från och med den 1 juli 2009 ha möjlighet att läsa av sina kunders elanvändning minst en gång i månaden. Det finns ännu inga krav på hur det ska göras eller om debitering av faktiskt förbrukning ska gälla för alla.
 
För ytterligare information kontakta:
Monika Petrusson, projektledare för mätarbyten, 063-14 90 33
eller 070-634 39 72.