Fria vandringsvägar på gång

Nu är arbetet med att skapa fria vandringsvägar för fisk i Billstaån i Hackås i full gång. Det första av tre omlöp börjar ta form vid Strömbacka badplats.

Publicerad 2016-09-29

webb_fiskvandring

Snart kommer fisk åter att kunna vandra i Billstaån mellan sjöarna Näkten och Storsjön, ån som varit utbyggd sedan början av 1900-talet och dessförinnan reglerad. För att ån återigen ska bli tillgänglig som lek- och uppväxtområde för fisk bygger Jämtkraft tre omlöp och river ut en damm. Arbetet planeras vara klart under 2017.

Det första steget för arbetet togs i våras. Då tömdes dammen Ävjan för att återgå till sitt naturliga tillstånd som strömmande vatten. Nu under hösten syns hur den tidigare dammbotten börjar grönska, när växter återtar marken kring älvfåran igen. 

Grönskande dammbotten

Lokalt initiativ
Förslaget att återskapa vandringsvägar för fisk i ån kommer ursprungligen från de som bor i bygden. Det var i samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta som det kom fram önskemål om att bygga omlöp. Det görs nu vid kraftstationerna i Billsta, Strömbacka och vid regleringsdammen i Näkten.

– Det här är det bästa som har hänt på år och dagar, det är ett klockrent projekt och ett lyft för hela ån. Fiskarna får bättre förutsättningar att fortplanta sig och det kommer att bli både större och mer fisk i ån och i Storsjön. Det här kommer att gynna både bofasta och turismverksamhet, säger Hans-Erik Andersson ordförande i Storsjön Bergs fiskevårdsområde.

Ingår i Triple Lakes
Förbifart Billsta är en del av EU’s LIFE-projekt Triple Lakes som Länsstyrelsen driver, det syftar till att förbättra vattenmiljön i sjöarna Locknesjön, Revsundssjön och Näkten. Arbetet i Billstaån finansieras via EU, Naturskyddsföreningen och Jämtkrafts miljöfond.

Läs mer om projektet här