Gott resultat för Jämtkraft

Publicerad 2012-04-10

Under 2011 föll priserna på elmarknaden. Trots detta gör Jämtkraft ett gott resultat och har kunnat hålla låga priser på el, elnät och fjärrvärme. Största delen av vinsten kommer från den egna produktionen av förnybar el.

– Vi har lyckats bra under 2011 och gör en vinst på 280 miljoner kronor, vilket är glädjande. Välskötta finanser är en förutsättning för vår offensiva satsning på elproduktion från förnybara källor, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Det affärsområde som varit mest lönsamt är Elkraft, som står för Jämtkrafts produktion av förnybar el från vattenkraft, vindkraft och bioenergi.

– Under året har vi fokuserat på att möta och kontrollera olika risker i verksamheten på ett annorlunda sätt än tidigare, vilket varit en framångsfaktor. Det har bland annat resulterat i ett mer förutsägbart resultat, säger Anders Ericsson.

Under 2011 var det sammanlagda värdet av Jämtkrafts låga priser på el, elnät och fjärrvärme 256 miljoner kronor, jämfört med genomsnittliga priser i Sverige. En återbäring till våra kunder i ägarkommunerna Östersund, Krokom och Åre.

Läs mer på www.jamtkraft.se/Om-Jamtkraft/Var-verksamhet/Finansiellt/

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72