Grönfärgat vatten i Odensaladammen

Publicerad 2014-11-14

Ofarligt fjärrvärmevatten har läkt ut vid ett arbete med en servisanslutning vid Chaufförsvägen, Östersund. Färgämnet som heter PyraGreen är ofarligt för människor och djur. PyraGreen färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. Färgämnet används för att lättare upptäcka läckage i fjärrvärmenätet. Det gröna vattnet försvinner efterhand beroende på nederbörd.

För mer information ring vårt kontaktcenter. 063-14 90 00