Grönt vatten

För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Det gröna vattnet är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. Färgämnet som används heter PyraGreen och används normalt som färgämne för överstrykningspennor, handdiskmedel och för läcksökning.

Publicerad 2016-06-30

Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Med PyraGreen ligger vi steget före så eventuella läckor kan upptäckas så tidigt som möjligt.

Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

I normala fall ska fjärrvärmevatten och tappvarmvatten inte komma i kontakt med varandra i husets fjärrvärmeväxlare. Om någon kund skulle få grönt vatten i sin varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren vilket måste åtgärdas. De som bor i hyreslägenheter eller bostadsrätter ska kontakta fastighetsägaren. Behöver du hjälp från oss på Jämtkraft, ring oss på 063-14 90 00.