Grovjobb i Midskog för ny ledning

Skogen är avverkad, material utkört och stag till stolparna på väg att grävas ned. Arbetet med den nya 220 kV ledningen och vår anläggning Midskog Stamstation är i full gång.

Publicerad 2018-08-31

midskog skogsarbete

Den 38 kilometer långa och 40 meter breda ledningsgatan är röjd och avverkad. Stagförankringar för stolparna håller på att grävas ned samtidigt som arbetet med att resa stolparna påbörjas från norra sidan av Indalsälven i Midskog. Arbetet är med andra ord i full gång.

– Efter lång tid med planering och projektering är det en milstolpe att se att det händer saker, att ledning och ställverk är på gång på riktigt. Det är väldigt roligt att få vara med från början, från projektering till färdigt bygge och senare slutbesiktning, säger Kent Andersson, delprojektledare för Jämtkraft Elnäts bygge i Midskog.

Midskog viktig knutpunkt

Svenska kraftnäts stamnätsstation i Midskog är en av Sveriges största och en knutpunkt för strömförsörjning från norr till söder. Anläggningen är gammal och behöver moderniseras, ombyggnaden är en av de största ställverksombyggnationerna i hela landet. Den nya stamnätstationen byggs cirka en kilometer från nuvarande plats, där också Jämtkraft Elnät bygger en ny stamstation. Den nya stationen förbereds även för ytterligare utbyggnad i syfte att möjliggöra eventuella framtida anslutningar av vindkraftsparker och energiintensiv industri.

Nytt med 220 kV

Förutom en stamstation bygger också Jämtkraft Elnät en ny 220 kV kraftledning. Den nya kraftledningen byggs för att kunna ansluta Åskälen vindkraftspark i Hammerdal som Vasavind står bakom. Ett avtal som var det största enskilda avtalet i bolagets historia när det slöts sommaren 2017.

Det är första gången Jämtkraft Elnät bygger en ledning med 220 kV. I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare 0,4 – 130 kV. Högre spänning innebär kortfattat att alla komponenter i bygget blir större och projektet mer komplext.

– Projektet är speciellt på flera sätt. Förutom att det är nytt för oss att bygga med så hög spänning så ger det en extra dimension att ansluta en stor kund som Vasavind och jobba tillsammans med Svenska Kraftnät. Det kräver mer än vanligt av oss i form av dokumentation, insyn, uppföljningar med mera och det är lärorikt för alla inblandade, säger Pär Nordström, projektledare för Midskog 2020.

Camilla Thelin som är projektsamordnare tror att erfarenheterna från Midskog på sikt gynnar hela bolaget.

– Det vi lär oss i det här projektet kan utveckla hela Jämtkraft ur ett affärsmässigt perspektiv. Erfarenheterna av att jobba med stora externa aktörer gör att vi får med oss verktyg för att arbeta ännu smartare, få mer noggrann kontroll och uppföljning av projekt, vilket jag tror vi kan utveckla mycket mer, säger Camilla Thelin.

midskog

Komplex anläggning

Arbetet med Midskog började redan för åtta år sedan men dåvarande kund drog sig tillbaka. Ett omtag togs några år senare när Vasavind kom in som ny kund. Investeringsbeslutet för Åskälens Vindkraftpark togs sommaren 2017. Ett samverkansprojekt av den här storleken kräver omfattande förarbete, bland annat med tillståndsprocesser, markförhandlingar, samråd, ta fram tekniska handlingar för själva bygget.

– I en sådan här komplex anläggning är det många olika experter inblandade och bygget av den riskerar att fastna på detaljer. Stationen sätts samman och byggs i Midskog men komponenter kommer från olika delar av världen. Mitt uppdrag är att se till att arbetet flyter på och att säkerställa att vi håller oss till de krav som Svenska kraftnät ställer samtidigt som det ska bli på det vis vi vill ha det, säger Michael Häggmark, teknisk samordnare för stamstationen.

Omläggning med spänning

Arbetet i Midskog sker i nära samarbete med statligt ägda Svenska kraftnät. Inför att de båda anläggningarna ska tas i bruk till årsskiftet 2019/2020 krävs ett omfattade arbete med avbrottsplanering. En så här stor driftomläggning med så hög spänning har Jämtkraft aldrig deltagit i.

– Planeringen för driftomläggningen pågår för fullt. Tillsammans med Svenska kraftnät lägger vi ett pussel där vi tar ledning för ledning. Det går till så att vi kommer att bryta en ledning i taget, vi kopplar bort den från gamla stationen och kopplar in den till nya stationen. Om allt går som planerat så ska kunderna inte alls märka något av det här arbetet. Misslyckas vi blir det mörkt, det ska inte ske, säger Mats Isaksson, teknisk sakkunnig för transformatorer och ansvarig för avbrottsplanering.

Fakta 220kV ledning

Längd: Ledningsgatan är 38km och 40m bred.
Antal ställ och stolpar: 278 stolpställ och 576 stolpar, varav 4 stolpar är av komposit (glasfiber).
Fiber och åskskydd: Jämtkraft drar även en OPGW (optisk kabel), det är en kombinerad opto- och topplina för kommunikation och åskskydd.