Hållbar affär med Clever

Det kommunalägda bostadsbolaget, Östersundshem, har tagit ett stort steg mot en fossilfri fordonsflotta. När vagnparken skulle bytas ut tog företaget beslutet att ligga i framkant och byta alla sina gamla 20 företagsbilar till elbilar och laddhybridbilar. Det innebär att företaget sänker sina koldioxidutsläpp med hela 27 ton per år. Laddningen av Östersundshems bilar sköter CLEVER.

Publicerad 2017-03-22

karin österberg, östersundshem

Karin Österberg, chef för hållbarhetssektionen Östersundshem

Vi träffar Karin Österberg på Östersundshem, som berättar om deras hållbarhetsarbete.

– I våra ägardirektiv och affärsplan uttrycker man att vi ska ta samhällsansvar och gå före i hållbarhetsfrågor - ett av våra konkreta mål är att vara fossilfria 2020. Vi har till att börja med haft fokus på vår kärnverksamhet och började med att fasa ut all olja. 2010 togs den sista oljepannan bort. Som ett led i denna målsättning var vi det första allmännyttiga bostadsbolaget som förnyade hela bilparken till att vara helt eldriven. Samtliga bilar laddas nu med el via CLEVER. Nu tar vi nästa steg och gör vi vad vi kan för att även våra hyresgäster ska kunna bli fossilfria. Vi erbjuder Norrlands första elbilspool och under våren 2017 sätts 74 laddstolpar upp vid våra hyresfastigheter. 

Östersundshem har bred syn på hållbarhet

Vi har stort fokus på social hållbarhet. Här har vi tagit fram ett utvecklingsprogram, Innanförskapsakademin, där målet är att främja arbetsintegration och minska arbetslöshet.  Målgruppen är arbetssökande ungdomar och nyanlända och handlar om att kombinera arbetsplatsförlagd praktik med workshops och föreläsningar inom bland annat entreprenörskap, projektledning, företagsskola och kunskap om arbetsmarknaden.  Praktikplatserna skapas genom sociala krav i våra upphandlingar och sponsorsamarbeten. I slutet av varje praktikomgång har vi individuella uppföljningar där vi tillsammans med Arbetsförmedlingen försöker hitta bästa möjliga väg vidare för deltagaren. 

Målet är att ge deltagaren kunskap, nätverk, och referenser som underlättar vägen in på arbetsmarknaden. Allt detta bidrar till att vi får ett mer hållbart samhälle.

Fortsatt i framkant

– Valet av CLEVER känns bra med tanke på att de är så etablerade i regionen sedan Green Highway. Vi är nöjda med service, funktioner och kontakten med deras kundcenter fungerar bra. Spännande nu är vårt samarbete med CLEVER för att bygga laddinfrastruktur till våra hyresgäster på bred front. Här är vi först ut i Sverige med en så stor satsning med elbilsladdning för hyresgäster. Vi tar vår del i att skapa ett mer hållbart samhälle på allvar.

CLEVER – Jämtkrafts väg för elbilar

Jämtkraft verkar för en introduktion av elbilar. 2009 ingick Jämtkraft ett samarbete med flera energibolag och kommuner, Green Highway. Inom projektet byggdes laddinfrastrukturen för elbilar upp i regionerna längs sträckan Sundsvall – Östersund - Trondheim. 2015 blev Jämtkraft delägare i CLEVER Sverige, där Jämtkrafts tidigare laddnätverk idag ingår. Ett sätt för Jämtkraft att ta ytterligare ett steg för en god laddinfrastruktur är att bidra till en nationell lösning - ett laddningskoncept som går att använda i hela Sverige. CLEVER är en av få aktörer på den svenska elbilsmarknaden. Målet är att erbjuda Svenska elbilsförare marknadens bästa laddlösning liksom betallösningar för elen.