Har du fått en hög elräkning?

I dagarna får många av våra kunder sin elräkning hem i brevlådan. Och för en del blir det ingen rolig läsning. Den kalla vintern har gjort att både förbrukning och elpris rusat i höjden. Mest drabbas du som är villaägare med elvärme och har rörligt pris.

Publicerad 2010-03-08

Extremt kall vinter

Det har varit en mycket kallare vinter än normalt. Och när det är kallt ute så förbrukar vi mer el för att värma upp våra bostäder.

Det betyder att oavsett om du har ett fastprisavtal eller ett rörligt avtal så kommer din elräkning på grund av din ökade förbrukning att vara högre än normalt.

Rörligt eller fast elpris?

När värmebehovet ökar så ökar också efterfrågan på el. Och när vår egen produktion inte längre räcker till måste vi köpa in el på Nordiska Elbörsen. Och det är vi inte ensamma om. I elbranschen styrs priserna av tillgång och efterfrågan. När efterfrågan ökar markant så rusar priserna i höjden. Dessutom har tillgången på både kärnkraft ( endast 50-60 procent av kapaciteten har varit tillgänglig) och vattenkraft varit mindre än vanligt.

Detta berör framförallt dig som har rörligt elpris. Har du rörligt elpris påverkas din kostnad inte enbart av hur mycket el du förbrukar utan även av prisutvecklingen på elbörsen. Har du däremot bundit ditt elpris så styrs din kostnad idag enbart av hur mycket el du förbrukat.

Vad styr elpriset?

Elpriset sätts på elbörsen och styrs precis som inom många andra branscher av tillgång och efterfrågan. Är tillgången begränsad, t ex på grund av att det finns för lite vatten i vattenmagasinen och vattenkraftverken inte kan använda sin fulla kapacitet eller kärnkraftverken inte kan producera för fullt så går priset upp.

Priset påverkas också av faktorer som priset på kol, olja och biobränsle. Även valutakursen, priset på utsläppsrätter och elcertifikat inverkar.

Eftersom efterfrågan är högre på vintern då vi behöver mer el för att värma och lysa upp våra bostäder så är priset oftast högre då. I vinter är det den extrema kylan och den minskade produktionskapacitet som varit de största påverkansfaktorerna till det höga elpriset.

Vad kan jag göra för att sänka min elkostnad?

Är du orolig och vill veta exakt vad ditt kWh kommer att vara så är det bästa att binda ditt elpris. Det är dock ingenting vi råder våra kunder att göra i dagsläget då priserna ligger på en relativt hög nivå just nu. Om du trots detta vill binda så rekommenderar vi att du väljer till en bytesrätt så att du därmed har möjlighet att teckna om ditt avtal om priserna sjunker.

Det bästa sättet är att se över hur du kan minska din förbrukning. > Se våra råd

Vad gör Jämtkraft?

Vi ser ständigt över hur vi kan effektivisera vår elproduktion för att få ut så mycket som möjligt. Vi satsar på ny elproduktion - just nu bygger vi ut vindkraften och vi hjälper till med energibesparings- och effektiviseringsåtgärder hos våra kunder.

Dessutom vill vi informera om att det kan finnas en möjlighet för dig att dela upp din faktura. Ring oss så berättar vi mer, 063-14 90 00.