Jämtkraft stöttar Hej främling!

För att stärka det integrationsarbete som Hej främling! utför har Jämtkraft bidragit med 100 000 kronor till den ideella organisationen.

Publicerad 2016-02-23

— Vi tror mycket på det arbete som Emma Arnesson och de andra i organisationen Hej Främling! utför. Det är viktigt för de nyanlända flyktingarna men det är också viktigt för oss som bor och verkar i den här regionen, säger Anders Ericsson vd Jämtkraft.

Hej främling! är en ideell organisation som verkar för att stimulera de nyanlända asylsökande med fysiska aktiviteter som leder till välmående. Organisationen grundades 2013 av Emma Arnesson.

— När den stora flyktingströmmen nådde hit till Jämtland så kände jag att det är dags att visa engagemang för de människorna som så uppenbart är i behov av hjälp, säger Emma Arnesson.

Emma tycker också att det är viktigt att vi ser vilken stor resurs de nyanlända flyktingarna är. Och att vårt samhälle har allt att tjäna på att ta hand om den resursen på bästa sätt.

— Vi lagar mat, löptränar, sjunger och spelar fotboll tillsammans, och mycket annat. Genom aktiviteterna får de etablerade svenskarna chans att möta de asylsökande flyktingarna. Nu ska vi att satsa på att sprida det här fantastiska konceptet till andra delar i Sverige och de här pengarna hjälper oss en god bit på vägen, säger Emma Arnesson.

Hej främling! vill visa att ett bra liv i Jämtland faktiskt är ett alternativ för de som varken kan eller vill återvända till den plats de flytt från.

— Om vi lyckas bra med integrationen här i vårt område kommer vi att bli vinnare i det långa loppet, både när det handlar om attraktivitet och konkurrenskraft. Det kommer oss alla tillgodo, säger Anders Ericsson.