Hinder mot utbyggnad av förnybar el

Jämtkraft har som mål att fördubbla produktionen av förnybar el. Jämtkraft är ett företag som arbetar aktivt och konkret med många olika miljö- och klimatfrågor. Det är utifrån detta perspektiv som debatten om elnätsavgiften blir så oerhört viktig för oss.

Publicerad 2014-02-03

I Dagens Samhälle den 21 januari 2014 skriver Energimarknadsinspektionens generaldirektör Anne Vadasz Nilsson att hon inte förstår varför Jämtkraft driver frågan om intäktstaket på elnätsavgiften.

Låt oss då förklara varför: Energimarknadsinspektionen, EI, har satt ett tak för hur stora intäkter Jämtkraft får ha för sitt elnät. För en tid sedan byggde Jämtkraft en fyra mil lång elledning på 145 kV till en kostnad av 126 miljoner kronor. Bakgrunden till investeringen var att ett antal vindkraftsproducenter önskade att få ansluta sig till vårt elnät.

Om vi i det här läget inte får ta betalt för byggnationen av den nya elledningen, för att vi redan har nått upp till den intäktsnivå som EI har satt som gräns, så försvinner såklart incitamentet till investeringen för vår del. Nya kunder blir en kostnad istället för en intäkt. På så sätt blir EI:s intäktsram ett hinder för såväl ekonomisk tillväxt i regionen som utbyggnad av mer förnybar energi.

Behovet av elledningen var stort. Ledningens kapacitet på 150 MW nu är fulltecknad med nya kunder, vindkraftsproducenter, som kommer att bidra med förnybar el.

Det är alltså viktigt att förstå att det för oss inte handlar om antalet nya kunder, det avgörande är istället hur stora de nya intäkterna är som ska möjliggöra vår investering. Det är där EI:s intäktsram kan bli begränsande.

Vi tycker att det i grunden är bra att EI kontrollerar att de avgifter som elnätsföretagen tar ut är skäliga. Jämtkraft har inte för avsikt att maximera elnätspriserna, vi vill föra en diskussion med EI om hur dagens och framtidens avgifter kan se ut för att få en bra styrning som tryggar kundernas ställning men också möjliggör en utbyggnad av förnybar elproduktion.

Här kan du läsa Energimyndighetens inlägg i debatten