Höglekardalen väljer värme från biobränsle

Jämtkraft bygger värmeanläggning för pellets till nytt fjällnära boende i Höglekardalen, Bydalen.

Publicerad 2009-05-26

De nya bostäderna i Bydalsfjällen kommer att värmas upp med pellets i stället för direktverkande el. En anläggning med pelletspanna ska förse stugor och lägenheter med värme och varmvatten.

Kulverten till tomterna byggs under sommaren. Leverans av värme till bostäderna beräknas från mitten av oktober. Tomterna säljs av Lasse Sällström i Bydalen.  

Pellets klassas som biobränsle eftersom det tillverkas av restprodukter från träindustrin (sågspån och kutterspån) utan tillsatser av andra ämnen. Luftföroreningen vid pelletseldning är minimal.