Högre elpriser i Sverige när Europa fasar ut kolet

Svenskarna kan vänta sig högre elpriser när Europa väljer att minska sin kolanvändning. Orsaken är att många länder i Europa har svårt att nå sina klimatmål och därför vill minska förbränningen av den fossila kolkraften. Det leder till ökad efterfrågan på svensk förnybar energi.

Publicerad 2017-12-13

scandem marknadsrapport el- och bränslemarknaden

Ett högre elpris i Europa uppmuntrar till mer import från Norden. Vid torrt och kallt väder kan priserna komma att rusa i Sverige. 

– Elpriset i vinter kommer att vara nära förknippat med vad som händer i den europeiska politiken. Klarar miljöpartiet Die Grünen i Tyskland att driva igenom stängning av kolkraftverk så trycks de svenska priserna uppåt, säger Arne Bergvik, koncernanalytiker vid Jämtkraft. 

Politisk medvind för naturgas

När kolet är på väg att fasas ut är naturgasen på väg tillbaka som energikälla i Europa. Detta trots att naturgas är dyrare än kol.

– I framförallt Tyskland, Nederländerna och Frankrike ser vi att stödet för kolet viker eftersom de har stora problem att nå sina klimatmål. Naturgasen är också ett fossilt bränsle men till skillnad från kolkraften mer än halverar moderna gaskraftverk utsläppen av koldioxid per producerad kWh, säger Arne Bergvik.

Brygga till förnybart

Naturgasens flexibilitet gör den väl anpassad till att möta snabba förändringar i energiproduktionen från sol och vind, en utmaning som växer sig allt större i takt med utbyggnaden av förnybar energi i Europa.

– Med högre kol- och koldioxidpris samt en europeisk kärnkraft i kris blir naturgasen en allt mer aktuell brygga i omställningen till förnybar energiproduktion, säger Arne Bergvik.

Ladda ner marknadsrapporten, en aktuell omvärldsanalys av el- och bränslemarknaderna.

Kontaktperson:
Arne Bergvik, koncernanalytiker för Jämtkraft.
arne.bergvik@jamtkraft.se
019-603 28 59, 0703-83 28 59 

Arne Bergvik - koncernanalytiker