Högre elpriser när kärnkraftverken underhålls

Just nu är mer än hälften av Nordens kärnkraftsreaktorer avstängda för underhållsarbete. Begränsad tillgång av kärnkraft trycker upp priserna i Norden och Sverige. Mest påverkas konsumenterna i södra Sverige.

Publicerad 2017-09-05

en man i arbetskläder pratar i telefon vid ett vindkraftverk.

– Redan nu ser vi att elpriserna i södra Sverige ligger på ett högt pris. Det är där efterfrågan av el är som störst och det är därför som alla svenska kärnkraftsreaktorer har byggts just där. Kunder i norr klarar sig bättre eftersom de har större tillgång på vattenkraft, säger Arne Bergvik, koncernanalytiker vid Scandem.

Går på halvfart

Underhåll och service på sex av Nordens tolv kärnkraftverk gör att den nordiska kärnkraften bara går på halvfart. Idag produceras knappt hälften av maxkapaciteten, 48 procent av totalt 11,4 GW. I mitten av oktober ska allt underhållsarbete vara klart och reaktorerna i drift igen.

– Att sex reaktorer ska återvända i produktion på en dryg månad är en ambitiös tidsplan. Tittar man historiskt är det vanligt att underhållsarbetet drar ut längre än så på tiden. Kombinationen av stillastående reaktorer och en eventuell torr höst med svaga vindar kan snabbt trycka priserna uppåt ytterligare. Inte bara för kunder i södra Sverige utan i hela landet, säger Arne Bergvik. 

Naturgasens återkomst

Tittar man på den europeiska elmarknaden har bränslepriserna fortsatt att stiga under våren och sommaren. Särskilt kolpriset har utvecklats starkt. Samtidigt fortsätter energiomställningen till förnybar energi, vilket ger ett mer rörligt pris som påverkas av väder och vind. Vid horisonten siktas naturgasens återkomst.

– Det är inte otänkbart att den flexibla gaskraften kommer att spela en viktigare roll i Europas energimix, som en brygga mellan det gamla och det nya, förnybara energisystemet. Gaskraft är betydligt renare än kolkraft vilket kommer bli viktigare i och med att kritiken mot utsläpp av kväveoxid, koldioxid och partiklar ökar. Till exempel har vi val i Tyskland 24 september, där det gröna partiet ställer som krav för eventuellt regeringssamarbete att 20 kolkraftverk ska stänga omedelbart, säger Arne Bergvik.

Ladda ner vår senaste marknadsrapport på Scandems webbplats, en aktuell omvärldsanalys av el- och bränslemarknaderna.

Kontaktperson:
Arne Bergvik, koncernanalytiker för Jämtkraft.
arne.bergvik@jamtkraft.se
019-603 28 59, 0703-83 28 59 

Arne Bergvik - koncernanalytiker