Högsta domstolen ger klartecken för Långforsen

Högsta domstolen ger Jämtkraft rätt att renovera kraftstationen och anlägga en faunapassage i Långforsen, det står klart i och med domen som offentliggjordes den 23 mars 2017.

Publicerad 2017-03-24

långforsen

– Jag är mycket glad över beskedet. Frågan är ordentligt utredd och vi kan nu äntligen komma i gång med renoveringen. Långforsen kommer att kunna bidra med förnybar el samtidigt som det blir möjligt för fiskar och fauna att vandra fritt, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef elproduktion.

Läs Jämtkrafts planerade åtgärder i Långforsen

Eniga domstolar

Två domstolsinstanser; Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, har tidigare prövat frågan och gett Jämtkraft rätt att renovera vattenkraftstationen och genomföra miljöåtgärder. Båda domarna har överklagats av Kammarkollegiet, Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund samt Älvräddarnas Samorganisation.

– Högsta domstolen har nu gjort samma bedömning som de två tidigare instanserna; att de åtgärder Jämtkraft vill göra i Långforsen svarar upp mot moderna miljökrav. Vi vill göra Långforsens kraftstation bättre, den ska kunna bidra med mer förnybar el och samtidigt ta hänsyn till biologisk mångfald – det är det som är framtidskraft, säger Tommy Borgh.

Det Högsta domstolen nu har prövat är om de tidigare domarna i Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen grundats på en korrekt miljökonsekvensbeskrivning.

– Vi anser att miljökonsekvensbeskrivning ska göras utifrån gällande tillstånd och grundförutsättningar, det vill säga intakt damm och kraftstation. Vår motpart anser i stället att bedömning ska göras utifrån hur miljön ser ut idag med befintlig dammskada, säger Tommy Borgh.

Långforsen före och efter

Samverkan med ortsbor

Jämtkraft har under processens gång haft dialog med de som bor och verkar i bygden om planerna för Långforsen.

– Tillsammans med ortsbor vill vi verka för en positiv utveckling av Långforsen som område, både när det gäller friluftsliv och sportfiske. De åtgärder vi vill göra i Långforsen ligger i framkant vad gäller miljöinsatser, vilket alltså stämmer med de ambitioner som de närboende uttryckt, säger Tommy Borgh.

Närmast börjar arbetet med detaljprojektering och upphandling av resurser. 

För pressinformation:
Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft 063 – 57 74 72