Höjd beredskap inför stormen Ivar

En ny storm är på väg in över Jämtland och vi förbereder oss för att på bästa sätt klara av de strömavbrott som kan bli en följd av de hårda vindarna.

Publicerad 2013-12-12

En ny storm är på väg in över Jämtland och vi förbereder oss för att på bästa sätt klara av de strömavbrott som kan bli en följd av de hårda vindarna.

SMHI har lagt en klass 3-varning för en stor del av Jämtland under torsdag kväll (ikväll) med vindbyar som kortvarigt kan komma upp i storm med 30 m/s. I fjällen börjar det storma redan under torsdag eftermiddag och medelvinden förväntas vara 25 m/s.

Vi förbereder oss för stormen genom att kalla in personal och boka helikoptrar och skogsmaskiner. Under dagen kommer det att hållas samrådsmöten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och med Länsstyrelsen.

Stormen Ivar ser ut att drabba hela distributionsområdet och är enligt prognosen starkare än Hilde men ännu inte i klass med Dagmar.