Jämtkraft höjer elnätsavgiften 2018

Från den 1 januari 2018 kommer nya elnätsavgifter att gälla.

Publicerad 2017-12-14

Från och med den 1 januari 2018 höjer vi den rörliga delen av elnätsavgiften – kostnaden för elöverföring. Den rörliga avgiften höjs från 11,4 öre/kWh till 14,3 öre/kWh exklusive moms. För villakunder innebär höjningen cirka 38 kronor per månad och för en lägenhetskund blir höjningen cirka 6 kronor per månad exklusive moms. *

Du som kund har rätt att kräva säkra elleveranser varje dag, varje minut under hela året. För att vi ska kunna leverera el till dig under dygnets alla timmar måste vi sköta underhållet av vårt nät noggrant. Vi ska också agera långsiktigt. Det elnät vi bygger i dag ska stå säkert i minst 40 år framöver. Vi anser att med den höjning vi nu gör kan vi fortsätta hålla hög leveranskvalitet till dig som kund, oavsett om du bor i en by nära fjällkanten eller i centralorten Östersund.

*Beräknat på en villakund med en 20A säkring som använder 16 000 kWh el årligen och en lägenhetskund som nyttjar 2 400 kWh per år. Höjningen avser elnätskunder som har en huvudsäkring mellan 16A och 125A.

Har du frågor?
Kontakta oss på 063-14 90 00.