Höjning av det lokala elpriset

Nästan all el som köps från Jämtkraft kommer från egna vatten- och vindkraftverk. Det är bra för miljön och med kontroll över energikällorna blir priset rimligt. Men eftersom Jämtkrafts egenproducerade el normalt inte räcker till för alla lokalkunder måste resten köpas in på elbörsen. Och där bestäms priset av marknaden.

Publicerad 2007-12-14

Nu har marknadspriset gått upp så mycket att det innebär en höjning av lokalpriset inom ägarkommunerna Östersund, Åre och Krokom.

Från 1 januari höjs elpriset med 5 öre per kWh. På grund av den allmänna kostnadsutvecklingen och höjda räntor höjs även elnätavgiften med cirka 5 procent.  

Den som bor i en normalstor lägenhet får en sammanlagd fördyring med cirka 13 kronor i månaden. Boende i en normalstor villa får en höjning med cirka 67 kronor.  

Elprishöjningen motsvarar bara en femtedel av höjningen på elbörsen sedan lokalpriset justerades senast. Och lokalpriset är fortfarande ungefär 30 procent lägre än det övriga svenskar betalar. Måndag 17 december förväntas riksdagen besluta om sänkning av elskatten i vårt område med 2,6 öre/kWh. Det kommer att gälla från årsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Sven-Erik Trulsson, försäljningschef, 070-334 16 19

Håkan Roos, informationschef, 070-621 85 86