Höjning av fjärrvärmepriset 1 januari 2009

Publicerad 2008-10-31

1 januari 2009 höjer Jämtkraft fjärrvärmepriset med cirka 5 procent. Kostnadsutveckling, inflation och stigande bränslepriser ligger till grund för höjningen.

Justeringen görs i huvudsak på den fasta avgiften. Genom att ändra den fasta avgiften inleder vi processen med att ta bort effektavgiften för våra villakunder. Detta för att förenkla fjärrvärmetaxan, som idag upplevs som svårbegriplig, för dessa kunder. Fjärrvärme är en prisvärd uppvärmningsform. Och vårt pris ligger även fortsättningsvis bland landets lägsta*.

- Vår ambition är att alltid ha låga energipriser. Våra fjärrvärmepriser har alltid legat bland de lägsta i landet. Så även efter höjningen, säger Håkan Roos, informationschef på Jämtkraft.

*Enligt den oberoende undersökningen Nils Holgersson genomförs på uppdrag av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och HSB varje år. www.nilsholgersson.nu

För ytterligare information kontakta:

Håkan Roos, informationschef 063-14 91 35

Sven-Erik Trulsson, avdelningschef säljstöd 063-14 91 73