Inga skenade elpriser med Jämtpriset och Lokalpriset

Har du elavtalet Lokalpriset eller Jämtpriset? Då har du ett stabilt elpris i vinter som inte kommer att rusa i höjden även om elprismarknaden är ostadig.

Publicerad 2016-11-28

jämförelse elavtal 2015-2016

Diagrammet visar prisutveckling för rörligt elpris, Lokalpriset och Jämtpriset i öre/kwh (ink. energiskatt och moms) under perioden oktober 2015–oktober 2016 i elområde 2. 

– Kunder som har portföljförvaltade elavtal får bara en liten höjning om elpriserna går upp. Elpriset för den här vintern är redan säkrat sedan över ett år tillbaka, säger Jari Jokitalo, energimarknadsanalytiker vid Scandem.*

Kapar topparna

Elavtalen Lokalpriset och Jämtpriset är förvaltade elpriser, de följer elmarknadspriset nedåt men kapar pristopparna, som ett slags trögrörligt pris.

– För kunden innebär det långsiktig trygghet. Det är oberoende analytiker som bevakar elmarknaden och köper in elen till våra portföljförvaltade avtal. Utifrån en ständig bevakning köper de in elen i förväg när priset är lågt, därför har de här avtalen en stabilare priskurva jämfört med rörliga avtal. Om elpriserna rusar så påverkas inte kunder med dessa avtal, säger Caroline Hildahl, produktansvarig på Jämtkraft Elhandel.

Omkring 80 procent av Jämtkrafts privata kunder har Lokalpriset eller Jämtpriset. Det finns inget facit i förhand på hur priset kommer att utvecklas men ser man bakåt så är trenden solklar. Sedan 1999 har Jämtkrafts förvaltare levererat ett elpris 7,1 procent** lägre än marknadsindex.

Elpris på väg upp

Efter flera år av nedåtgående priser ser vi nu en mer ostadig elprismarknad med snabba elprishöjningar och nedgångar. Låga nivåer i vattenmagasinen tillsammans med kallare väder ger sannolikt generellt höjda elpriser i vinter för dem utan avtal.

– Elpriset har gått nedåt under fem år nu. Nu när marknaden är ostadig kan det vara läge att ingå ett avtal för att kapa framtida prishöjningar, säger Jari Jokitalo.

Omvärlden påverkar elpriset

Elmarknaden är komplicerad och svänger ofta kraftigt, elpriset är beroende av många omvärldsfaktorer. Förutom låga vattennivåer i magasinen och kyla påverkas elpriset i Sverige till exempel av Europas elpriser som till stor del styrs av priset på fossila bränslen, framförallt kol.

– Priset på kol har stigit kraftigt i höst. När det som i år är lite vatten i magasinen importeras el från grannländerna som producerar med kol, därmed stiger elpriset för alla bolag. Jämtkraft köper inte in ”kolel” men får ändå betala mer för den el som köps in, säger Jari Jokitalo.

*Scandem är ett helägt dotterbolag till Jämtkraft och förvaltar flera olika portföljer, sammanlagt uppemot 50 stycken. Kunderna är industrier, serviceföretag, fastighetsbolag, kommuner, detaljhandel samt elhandelsföretag som Jämtkraft. Scandem verkar som en helt oberoende part, fristående från egna intressen på marknaden.

**Medelvärde för kundportföljer där indexmätning sker.