Ingen prishöjning på fjärrvärme till och med 2017

Jämtkraft värme utlovar noll procents prisökning för fjärrvärmen de närmsta två åren. Även 2018 ser ut att landa på noll. Anledningen är ett flerårigt effektiviseringsarbete som börjar ge resultat, men det beror också på de historiskt låga elpriserna som sätter press på fjärrvärmepriset.

Publicerad 2015-11-18

– Vi har precis lämnat några tuffa år bakom oss där vi arbetat stenhårt med effektiviseringar för att minska våra kostnader. Arbetet har nu gett resultat och vi ser att vi klarar oss utan höjningar de närmsta två åren, säger Peter Lodén, marknadschef på Jämtkraft värme.

Elpriserna har varit låga under en längre tid och så ser det ut att fortsätta även en tid framåt. Det innebär lägre intäkter för den el som säljs från Jämtkrafts kraftvärmeverk.

– Vi nöjer oss inte utan fortsätter arbetet med att minimera kostnader och göra förbättringar för miljön. En av dem är vår nya investering i en bränslekross, säger Peter Lodén.

Bränslekrossen mal det grova biobränslet som returträ, grenar och toppar i mindre delar så att det blir användbart vid värmeproduktionen. En tjänst som Jämtkraft tidigare köpt. Krossen spar in 4,5 miljoner kronor per år samtidigt som den innebär en förbättring för miljön. 325 ton koldioxid sparas in varje år – på grund av att den går på el istället för fossilt bränsle.

– Vi jobbar också med att optimera bränsleinköpen från olika leverantörer, säger Jonas Vestun, chef för bränsleavdelningen på Jämtkraft.

För mer information kontakta:

Peter Lodén, marknadschef värme 063-14 90 35 Jonas Vestun, chef för bränsleavdelningen 063-14 91 33 Karin Bodén, pressansvarig 063-57 74 72