Ingen höjning av fjärrvärmepriset på flera år

De kommande två åren garanteras Jämtkrafts fjärrvärmekunder noll procents höjning av fjärrvärmepriset. Mest sannolikt ligger priset fast även de efterföljande två åren.

Publicerad 2016-07-01

jämtkrafts bränslekross

Den nya bränslekrossen mal grovt biobränsle i mindre delar så att det blir användbart vid värmeproduktionen. Krossen spar in flera miljoner kronor per år och utsläppen av koldioxid minskar.

Jämtkraft garanterar att inte höja fjärrvärmepriset 2017-2018. Om inte något oförutsett händer kommer också samma pris att gälla till och med 2020, det vill säga ett fast pris i fyra år.

– Att vi kan lova noll procents höjning de kommande åren beror på de effektiviseringar vi gjort. Vi har till exempel investerat i anläggningar som kan ta emot spillmaterial som ingen annan vill ta vara på. Träavfall från sågverk, byggarbetsplatser eller ris och buskar från återvinningstationer blir till värme för hela kvarter. Vi har gjort investeringar och effektiviseringar som är bra för både miljön, våra kunder, regionen och oss, säger Ulf Lindqvist, chef för Värme på Jämtkraft.

Beslutet om noll procents höjning är fattat av Jämtkrafts styrelse där Östersunds kommunalråd Annsofie Andersson (S) är ordförande.

– Det är ett historiskt beslut. De effektiviseringar värmeverksamheten genomfört gör att vi i Jämtkrafts styrelse nu kan ta detta beslut. Den 4-åriga inriktningen är ett viktigt och långsiktigt beslut som visar att Jämtkraft är en stabil miljövänlig fjärrvärmeleverantör att lita på. Jag är stolt över det här beslutet, fjärrvärme är miljömässigt och ekonomisk hållbar energi för en stor mängd människor, säger Annsofie Andersson, ordförande i Jämtkrafts styrelse och socialdemokratiskt kommunalråd i Östersund.

Mer information
Ulf Lindqvist, chef för Värme
063-149037
ulf.lindqvist@jamtkraft.se

Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft 
063- 57 74 72 
karin.boden@jamtkraft.se