Inget stöd för utrivning av Långforsen

Publicerad 2014-06-18

Det finns ingen laglig grund i att kräva en utrivning av Långforsens vattenkraftstation, det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i den dom som kom i dag 18 juni.

- Det här domslutet känns väldigt bra. Under processen så har vi varit förvånade över den argumentation som Kammarkollegiet fört. Nu när mark- och miljödomstolen också ger Kammarkollegiet fel på samtliga punkter så är det en bekräftelse på att vi agerat korrekt i Långforsen, säger Tommy Borgh chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Jämtkraft vill nu renovera det anrika kraftverket så att det kan producera mer förnybar el från samma mängd vatten och anpassa dammen så att fisk och annan fauna kan vandra fritt förbi stationen.

- Nu vill vi göra något som är bra och rätt för Långans miljö. Som det ser ut nu är det inte en bra situation eftersom inte all fisk kan ta sig förbi den raserade dammen. När vi får göra en faunapassage kommer vi att säkerställa att vi når den ekologiska status som gäller för Långforsen, säger Tommy Borgh.

I slutet av augusti kommer mark- och miljödomstolen att ge besked om Jämtkraft får gå vidare med sin ansökan om att få renovera Långforsens kraftstation och anlägga en faunapassage.

- Långforsens vattenkraftstation har en unik möjlighet att bli en kraftstation som förenar elproduktion med biologisk mångfald, säger Tommy Borgh. 

För mer information:

Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-577472