Vi utmanar vår egen existens

För att ta täten på framtidens energimarknad utforskar Jämtkraft möjligheterna i ett grundligt innovationsarbete. Med sig på resan tar de både kunder och partners.

Publicerad 2016-06-21

Energimarknaden är i stor förändring. Digitaliseringen, fokus på globala resurs- och miljöfrågor, den nya generationens vanor, konsumenter som blir producenter, ökat användande av elbilar – allt detta är bitar i pusslet som framtidens energibolag måste lägga. Jämtkraft väljer att se möjligheterna med utvecklingen.

– Ingen vet vilka som är morgondagens producenter, leverantörer och kunder. Vi utmanar vår egen existens genom att möta förändringarna med öppenhet och värdera vår affärsmodell och roll i näringskedjan med nya ögon, säger Lars Skoglund, partneransvarig på Jämtkraft.

I sitt innovationsarbete söker Jämtkraft svar på frågor som: Hur vill vi styra vår energikonsumtion i framtiden – om vi över huvud taget vill göra det? Vad kommer kunderna att förvänta sig av ett energibolag? Hur ser framtidens affärsmodell ut? Vilka kompetenser behövs för detta?

Arne Jansson affärsutvecklare och Lars Skoglund partneransvarig Jämtkraft

– Innovationsarbetet kanske leder till att vi skapar en helt ny bransch – planetskötarbranschen, säger Arne Jansson, affärsutvecklare, och Lars Skoglund, partneransvarig, på Jämtkraft.

Innovationsråd startskottet

– Vi lyfter frågorna med både kunder och partners för att väcka tankar, dela insikter och göra en gemensam resa in i framtiden, säger Arne Jansson, affärsutvecklare på Jämtkraft, och fortsätter:

– Arbetet startade med ett innovationsråd där personer med helt olika kompetenser, utan bakgrund inom energibranschen, hade en workshop kring frågorna. Det kom fram många intressanta tankar och idéer som vi nu jobbar vidare med.

Arbetet sker med utgångspunkt i Jämtkrafts produktion av förnybar energi, som spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen och är en viktig förutsättning när allt fler kunder vill producera el själva med exempelvis solceller.

– Det är en spännande och positiv utveckling. Vi tittar ständigt på hur vi kan hjälpa våra kunder och förhoppningsvis hittar vi ännu fler innovativa lösningar där vi blir relevanta för kunderna på nya sätt, säger Arne Jansson. Lars Skoglund tillägger:

– Innovationsarbetet kanske leder till att vi skapar en helt ny bransch – planetskötarbranschen. Tillsammans med kunder och partners vill vi ta täten för att ge våra barn en bra framtid.

Vill ni också blir vår företagspartner?

Partnersamarbete förenar nyttan av ett starkt lokalt förankrat varumärke med en högkvalitativ produkt och en trygg administration. Tillsammans med er kan vi erbjuda kunderna attraktiva och lönsamma produkter.
Läs mer om vad vi kan erbjuda partners