Jämtkraft ansöker om intäktsram för elnät på 1,9 miljarder kronor

Publicerad 2011-04-04

Jämtkraft ansöker hos Energimarknadsinspektionen om en intäktsram på cirka 1,9 miljarder kronor de kommande fyra åren. Detta för att säkra fortsatta offensiva satsningar på förnybar energi och hålla långsiktigt låga priser även i framtiden. Orsaken är nya direktiv från Energimarknadsinspektionen, som från och med 2012 kräver en förhandsreglering av elnätbolagens intäkter.

– En sådan intäktsram skulle ge oss goda möjligheter att arbeta långsiktigt. Vi kommer inte att ta ut mer av våra kunder än vi behöver, det är ett maxbelopp det handlar om. Vi jobbar ständigt för att bli effektivare på kostnadssidan, vilket kommer våra kunder tillgodo i slutändan, säger Jan Berglund, chef för elnät på Jämtkraft.

Jämtkraft ansöker om en intäktsram på totalt 1 942 miljoner kronor för den kommande fyraårsperioden, 2012 till 2015. Tidigare har Energimarknadsinspektionen i efterhand granskat hur mycket elnätsföretagen tagit betalt av sina kunder. Från och med 2012 kommer myndigheten dock att granska elnätsföretagen i förväg, så kallad förhandsreglering, via den intäktsram som de i förväg får beviljad.

– Detta skulle också innebära att vi kan fördela kostnaderna för vår vädersäkring av elnätet över fler än en regleringsperiod och därmed även fortsättningsvis ha låga elnättariffer. Vädersäkringsprojektet har pågått under perioden 2006-2011 och vi har investerat ungefär 1,1 miljarder kronor, säger Jan Berglund.

Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknads­direktiv från 2003 och de ändringar som gjorts i den svenska ellagen med anledning av direktivet.

Den sista mars 2011 var sista datum för alla elnätsföretag i landet att lämna in sina förslag till Energimarknadsinspektionen på hur mycket intäkter de behöver under de kommande åren för att klara sitt arbete. Senast i oktober 2011 tar myndigheten beslut om hur stor intäktsramen får vara.

För mer information kontakta:
Jan Berglund, chef Elnät, 063-14 90 90
Anders Rubensson, Pressansvarig, 063-54 74 72