Jämtkraft återskapar fri vandringsväg för fisk

Publicerad 2014-05-16

Snart kommer fisk att kunna vandra fritt mellan Storsjön och Näkten. Tillsammans med Länsstyrelsen har Jämtkraft beviljats EU-stöd för att bygga faunapassager mellan kraftverken i Billstaån.

- Det känns väldigt roligt att få göra det här. Från början kommer förslaget från de som bor i området, säger Tommy Borgh chef vid elproduktion Jämtkraft.

I samband med samrådsmötena inför renoveringen av kraftverket i Billsta framfördes önskemål om omlöp för fisk kring Billsta kraftverket. I senare skede har Jämtkraft tillsammans med Länsstyrelsen och Bergs kommun genomfört en förstudie som visar nyttan med en faunapassage i hela Billstaån, från Storsjön till Näkten. Nu tas nästa steg mot realisering. Totalt beräknas projektet kosta 12 miljoner kronor varav Jämtkraft skjuter till 6 miljoner.

- Jämtkraft har en miljöfond där vi har avsatt pengar till åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och liknade aktiviteter som går utöver den lagstiftning som styr vår verksamhet, säger Tommy Borgh.

Det är flera fiskarter som är intressanta att förbättra vandringsvägarna för, bland annat öring och harr, men också för insekter och kräftdjur.

Faunapassagen ingår i ett större EU-projekt tillsammans med Länsstyrelsen som kallas Life plus. Det är också Länsstyrelsen som är projektägare och håller i tidsschemat för det som nu planeras.

För mer information:

Karin Bodén pressansvarig Jämtkraft 063-577472