Jämtkraft betalar ut avbrottsersättning

Jämtkraft kommer att betala ut avbrottsersättning till de kunder som på grund av helgens snöväder drabbats av längre elavbrott än 12 timmar.

Publicerad 2006-10-24

Många av Jämtkrafts kunder har under helgen varit utan el i mer än 12 timmar. Sedan 1 januari 2006 utfaller en lagstadgad avbrottsersättning till drabbade kunder. Kunden behöver inte anmäla till Jämtkraft att de har rätt till avbrottsersättning, den betalas automatiskt ut till berörda kunder.

För 12-24 timmars elavbrott får kunden 12,5 procent av den beräknade årliga nätavgiften. För 24-48 timmars elavbrott får kunden ytterligare 25 procent av den beräknade årliga nätavgiften.
» Information om ersättning för längre elavbrott än 48 timmar

Avbrottsersättningen kommer kunden tillgodo inom sex månader genom att ett avdrag görs på fakturan från Jämtkraft.

Eventuella egendomsskador på grund av helgens snöoväder hanteras av kundernas respektive försäkringsbolag.

För ytterligare information kontakta gärna:
Håkan Roos, informationschef, tfn 070-621 85 86