Jämtkraft beviljas intäktsram om 1,4 miljarder kronor

Publicerad 2011-10-31

Jämtkraft Elnät AB ansökte i april hos Energimarknadsinspektionen (EI) om en intäktsram för elnät på cirka 1,9 miljarder kronor de kommande fyra åren. EI beslutade idag att fastställa intäktsramen till 1,4 miljarder kronor, med motiveringen att avgiftshöjningen måste jämnas ut över en längre tidsperiod.

– I grunden har Energimarknadsinspektionen gjort samma bedömning som vi, men myndigheten har valt att sprida ut intäktsramen över en längre tidsperiod än vi hade räknat med. Detta innebär att våra kunder får en långsiktigt godtagbar avgiftshöjning. Vi kommer nu att se över vad beslutet innebär för våra långsiktiga planer på att förnya elnätet, säger Jan Berglund, chef för elnät på Jämtkraft.

Jämtkraft ansökte om en intäktsram på totalt 1 942 miljoner kronor för den kommande fyraårsperioden, 2012 till 2015. EI fastställde idag intäktsramen till 1 437 miljoner kronor.

Tidigare har EI i efterhand granskat hur mycket elnätsföretagen tagit betalt av sina kunder. Från och med 2012 kommer myndigheten dock att granska elnätsföretagen i förväg, så kallad förhandsreglering, via den intäktsram som de i förväg får beviljad.

Den nya förhandsregleringen av elnätsavgifterna är en anpassning till EU:s elmarknads­direktiv från 2003 och de ändringar som gjorts i den svenska ellagen med anledning av direktivet.

Läs mer om förhandsregleringen av eltarifferna på EI:s hemsida:
http://www.ei.se/For-Energiforetag/El/Forhandsprovning-av-elnatstariffer/

För mer information kontakta:
Jan Berglund, ansvarig för elnät, 063-14 90 90
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-54 74 72