Jämtkraft bygger nytt i Åre

Nytt fjärrvärmeverk i Åre, ny pelletspanna i Järpen, större magasin i Hallen, nya anslutningar i Duved och stor utbyggnad av fjärrvärmenätet. Jämtkraft investerar i Åre kommun.

Publicerad 2018-01-11

fjällgården-fjärrvärme-åre

Hotell Fjällgården ligger mitt i skidbacken. Fotograf: Jonas Kullman. 

Under hösten har Jämtkraft genomfört den största utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Åre sedan 90-talet. Drygt en kilometer rör har dragits från Årevägen vid Åreskolan via Bergbanan ända upp till hotellet Fjällgården som ligger mitt i skidbacken. Utmed sträckan har flera kunder anslutit sig till fjärrvärmenätet och utbyggnaden möjliggör ytterligare utveckling av nätet.

– Nu när vi har fjärrvärme i området finns det goda möjligheter att utveckla fjärrvärme ovanför E14, det så kallade Granen-området. Det finns utrymme att ansluta fler kunder om det skulle finnas behov av det, säger Mikael Lindvall, projektledare vid Jämtkraft.

Anpassat för stort köpcentrum

Fjärrvärmeledningen är byggd för att kunna försörja den eventuella utbyggnaden av området kring Kabinbanan med bland annat handel, butiker och lägenheter.

– När vi bygger så här stora stammar så görs en omvärldsanalys av vilka kunder som skulle kunna vara intresserade av att ansluta sig, SkiStar och kabinbaneområdet har vi sett som en sådan tänkbar kund.  Även om det dröjer flera år innan planerna blir verklighet så är det förberett för anslutning, säger Mikael Lindvall.

Nytt fjärrvärmeverk på Sösia

På södra sidan av Åresjön, ”Sösia”, bygger Jämtkraft ett helt nytt fjärrvärmeverk bredvid det befintliga. Anläggningen eldas med biobränsle från regionen och byggs för dagens och framtidens miljökrav.

– Nuvarande anläggning är till åren och i minsta laget. Med en ny större anläggning kan fler fastigheter i Åre ansluta sig till fjärrvärmenätet och leveranserna blir ännu stabilare och säkrare, säger Mikael Ericsson, avdelningschef Jämtkraft Värme.

Den anläggning som finns idag kommer att rivas. Den är byggd i mitten av 90-talet och sedan dess har produktionen i nätet fördubblats. Enligt de byggplaner som finns fortsätter Åre också att växa, det kräver mer och stabilare värmeförsörjning. Anläggningen ska vara i drift hösten 2018. 

Fossilfri värme till VM och Duved

Under våren och sommaren bygger Jämtkraft även fjärrvärmeuttag för fossilfri uppvärmning av de stora tälten som används under alpina VM i februari 2019. Jämtkraft investerar för att möta expansionen och efterfrågan av hållbar fjärrvärme i Åre.

– Just nu ansluter vi till exempel två områden vid Åre Strand till fjärrvärmenätet. Vi bygger även en ny stam för att kunna erbjuda kunder längs Karl-Johans väg möjlighet att ansluta sig. Vi investerar också i Duved som vi ser börja växa, där har vi anslutit området Hamrelia och nya centrumhuset i byn, säger Mikael Lindvall.

Ny pelletspanna och magasin

I Industribyn i Järpen har en ny pelletspanna installerats och den gamla flispannan har tagits bort. En investering för tryggare och mer hållbar energi i Åre kommun. Under hösten har Jämtkraft också byggt ett större magasin för pellets i Hallen. Bättre möjligheter till förvaring innebär att transporterna av pellets minskar och leveranssäkerheten ökar.