Jämtkraft chockhöjer inte elnätsavgifterna

Publicerad 2014-11-10

Dagens dom från kammarrätten innebär att Jämtkraft kan fortsätta investera i regionen och stödja utvecklingen av förnybar energi. Jämtkraft kommer inte att utnyttja det utrymme till höjning av elnätsavgifter som kammarrättens dom medger.

- Vi bedömer att våra intäkter kommer att  bli cirka 300 miljoner kronor lägre än det tak som nu är satt för den här fyraårsperioden. Då har vi också räknat in den planerade höjningen på i genomsnitt fem procent för nästa år. Höjningen beror främst på att vi behöver fortsätta underhålla och vädersäkra elnätet, säger Ulf Lindqvist.

Bakgrunden är att Energimarknadsinspektionen, Ei, i november 2011 beslutade om hur stora intäkter elnätsföretagen får ta ut för elnätet för åren 2012 – 2015. Hälften av elnätsföretagen, däribland Jämtkraft, överklagade besluten till förvaltningsrätten eftersom den intäktsnivå som Ei, satt var för låg. Nu har både förvaltningsrätten och kammarrätten dömt till elnätsföretagens favör.

Jämtkrafts elnätspris är i dag 70 öre/kWh vilket kan jämföras med medelpriset för Jämtlands län som är 86,4 öre/kWh inklusive moms, enligt den oberoende Nils Holgersson undersökningen.

För mer information:

Karin Bodén, pressansvarig Jämtkraft, 063-577472