Jämtkraft deltar i samarbete kring biologisk mångfald i Billstaån

Publicerad 2012-04-03

Jämtkraft har deltagit i en förstudie kring biologisk mångfald i Billstaån, som genomförts av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Förstudien visar på stor ekologisk nytta med att skapa fria vandringsvägar mellan Storsjön och Näkten. I nästa steg ska en projektering utreda möjliga tekniska lösningar och om dessa är ekonomiskt rimliga i relation till nyttan.  

– Förstudien är ett underlag som tagits fram av sakkunniga och som visar att det finns en stor potential för åtgärder för biologisk mångfald. Den omfattar hela Billstaån, från Storsjön till Näkten, vilket vi tycker är viktigt. Vi vill därför gå vidare och delta i en projektering, som får visa om sådana åtgärder är tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att genomföra. Om så är fallet, ser vi att Jämtkrafts miljöfond kan bidra med delfinansiering till genomförandet, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.

Jämtkraft har tre vattenkraftstationer för produktion av förnybar el i Billstaån; Lillå, Billsta och Strömbacka. Förstudien föreslår faunapassager såväl som andra åtgärder. För eventuella faunapassager skulle den befintliga minimivattenföringen användas, vilket innebär att kraftproduktionen inte påverkas.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion, 063-14 90 02
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72