Jämtkraft erbjuder förnyelsebar energi till fler

Jämtkraft erbjuder sedan många år biobränslebaserad fjärrvärme i de flesta tätorter i regionen. För att kunna erbjuda samma goda fördelar även för kunder utanför fjärrvärmeområden görs nu en satsning på pellets som ett intressant alternativ. Det är till fördel för kundens ekonomi och för den globala miljön.

Publicerad 2007-12-20

Under 2008 kommer Jämtkraft att börja erbjuda kunder inom våra ägarkommuner ett uppvärmningsalternativ baserat på pellets.   Det gäller kunder som i dagsläget inte kan erbjudas fjärrvärme. Pellets är ett alternativ som är bra både för kundens ekonomi och för miljön. Pelletsuppvärmning ger minskade koldioxidutsläpp jämfört med såväl olja som eluppvärmning. Det här är en av de åtgärder som Jämtkraft kommer att använda för att hålla nere elförbrukningen så vår egenproducerade el räcker längre.

Jämtkraft kommer att erbjuda kunderna två olika pelletsalternativ:  

Pelletspanna:

Komplett anläggning med panna inklusive elpatron samt varmvattenberedning, pelletsförråd, inmatningsutrustning, bränsleförråd för bulkhantering av pellets, skorsten, shunt och automatisk shuntstyrning.  

Pelletskamin:

Komplett anläggning med kamin samt skorsten eller annan avgaslösning.  

Målsättningen är att installera 300-400 enheter årligen hos kunderna. Jämtkraft kommer också att upphandla leverans av pellets för att kunna erbjuda kunderna ett fast bränslepris.

Jämtkraft AB har för avsikt att skriva kontrakt med en eller flera entreprenörer som ska installera en komplett driftfärdig anläggning till kunderna. I entreprenaden ska alla nödvändiga arbeten och material ingå för leverans av en komplett driftfärdig anläggning med serviceavtal till kunderna.  

För ytterligare information kontakta:

David Däldehög 063-14 91 88, 070-615 91 88 david.daldehog@jamtkraft.se