Jämtkraft får 39 Mkr till utbyggnad av bredband

Publicerad 2008-10-24

Jämtkrafts ansökan om 39 Mkr i EU-bidrag till fortsatt bredbandsutbyggnad i länet har beviljats. Därmed har goda förutsättningar skapats för att koppla upp ännu fler byar och samhällen.

– Det här beskedet innebär goda möjligheter för Åre, Krokom, Östersund och delar av Bergs kommun. Det är framförallt roligt för de boende i kommunerna, säger Melcher Falkenberg på Jämtkraft.

Bakgrunden till ansökan är att Jämtkraft i samband med vädersäkringen av elnätet förberett för en bredbandsutbyggnad genom att samtidigt lägga ner kanalisation för framtida bredbandsutbyggnad via fiber. Nu kommer slangarna att kunna fyllas med optisk fiber. Nästa steg för Jämtkraft blir att inleda en dialog med kommunerna om vilka områden och byar som de anser vara prioriterade för en bredbandsutbyggnad.

Beslutet från dagens möte med Strukturfondspartnerskapet blev ett bifall till Jämtkrafts projektansökan. Inför denna ansökningsomgång hade Jämtkraft halverat den sökta bidragsnivån till 39 Mkr. Tidigare i år fick Jämtkraft avslag på sin ansökan om drygt 80 Mkr med motiveringen att volymen var för stor i förhållande till de pengar som fanns att fördela.

För ytterligare information kontakta:

Melcher Falkenberg, Jämtkraft tfn: 063-14 90 25,

070-68 96 719