Jämtkraft får Skanskas Gröna Framtidspris

Publicerad 2012-02-28

Skanska delar ut Skanskas Gröna Framtidspris 2012 till samarbetspartners som tydligt bidragit till att utveckla gröna lösningar och arbetsmetoder tillsammans med Skanska. Årets pris tilldelas Jämtkraft.

Priset tilldelas samarbetspartners som ställer tydliga krav på resurseffektiva arbetssätt, produktionsmetoder och långsiktigt hållbara lösningar i projekten. Jämtkraft får priset för samarbetet med att utveckla arbetssätt med större miljöhänsyn i känsliga naturområden.

- Utveckling i samverkan med andra är en förutsättning för att lyckas och vi är därför mycket hedrade av utmärkelsen. Skanska har genom åren tillfört Jämtkraft ovärderlig kunskap i miljöfrågorna, säger Anders Ericsson, VD för Jämtkraft.

Jämtkraft antog redan 1996 sin nu gällande miljöpolicy och gav i och med detta miljöarbetet en hög profil inom företaget.

Ett exempel på samarbetet mellan Jämtkraft och Skanska är den vindkraftanläggning som de båda bolagen bygger tillsammans med O2 på lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun, i väglöst land. Den nya vindkraftparken omfattar 30 vindkraftverk och blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar.

Prisutdelningen sker i Stockholm den 21 mars.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72