Jämtkraft ger kunderna Reko fjärrvärme

Jämtkraft får prestigefylld kvalitetsmärkning – Reko fjärrvärme – som tryggar och stärker fjärrvärmekundens ställning gentemot leverantören. En Reko fjärrvärmeleverantör uppfyller det nya regelsystemets krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.

Publicerad 2006-06-29

Reko fjärrvärme bygger på frivillighet – fjärrvärmeleverantören ansöker själv om att få använda kvalitetsmärkningen och måste då leva upp till ett antal specifika Reko-villkor.

– För oss är det här ett sätt att visa att vi månar om relationen till våra kunder, säger Mikael Marklund, Marknad Försäljning, Jämtkraft. Att vi är en Reko fjärrvärmeleverantör är bra för våra fjärrvärmekunder, både nuvarande och framtida. Det innebär trygghet och tydliga spelregler.

– Det är bra även för oss som leverantör, eftersom allt vi gör bygger på att kunderna har obrutet förtroende för oss. Du ska kunna lita på Jämtkraft, säger Mikael Marklund. Om du som kund anser att du inte blivit behandlad enligt Rekos krav kan du vända dig till den kvalitetsnämnd som övervakar systemet.

Bakom tillkomsten av Rekosystemet står branschorganisationen Svensk Fjärrvärme och flera stora kundorganisationer: Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO (allmännyttan), HSB och Riksbyggen. Dessa finns också representerade i kvalitetsnämnden.

– Fjärrvärmen är på stark frammarsch, efterfrågan ökar hela tiden. Östersund är redan i dag en fjärrvärmd stad där många bostäder, arbetsplatser och andra lokaler har fjärrvärme, och andelen ökar stadigt, säger Mikael Marklund. Mot den bakgrunden är det inte mer än rätt att vi är en Reko fjärrvärmeleverantör.